Liên hệ trực tiếp:

Trường TH số 1 xã Sơn Hà

Tả Hà 4-Sơn Hà - Bảo Thắng - Lào Cai
989640207
lci-baothang-thso1xasonha@edu.viettel.vn